Munkahelyi kockázatértékelés

Alapos veszélyazonosítás

Részletes kockázatjellemzés

Intézkedési terv készítése

Szakszerű, pontos dokumentáció

MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A kockázatértékelés a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának, valamint az ott lezajló folyamatoknak az áttekintése, elemzése és kiértékelése. Célja a potenciális veszélyek azonosítása, hogy ezáltal felbecsülhetővé tegye a kockázat mértékét. Kockázatértékelési szolgáltatásaink pontosan ezt nyújtják ügyfeleink számára.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Milyen esetekben szükséges a kockázatértékelés?

 

A munkavédelmi törvény szerint minden munkáltatónak rendelkeznie kell munkahelyi kockázatértékeléssel, melyet 3 évente, illetve a munkafolyamatok és a munkakörnyezet megváltozásakor el kell készíteni. A munkahelyi kockázatértékelést csak munkavédelmi szakember készítheti el.

 

Mennyibe kerül?
20 000 Ft + áfától

 

A munkahelyi kockázatértékelés elkészítésének pontos árát mindig egyedileg határozzuk meg vállalkozása számára. Kérje ajánlatunkat!

54. § (2) *  A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

(3) *  A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

Használja ki a kockázatok megismerésének előnyeit, és kerülje el a bírságokat!

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Képernyős munkahelyek kockázatértékelése

Azoknál a munkáltatóknál kötelező, ahol a napi munkaidőből legalább 4 órát képernyős munkaeszközt használnak. On-line űrlapos kérdőív és tájékoztató oktató anyag segítségével (minden munkavállalónak kiküldhető) felmérjük a unkakörnyezeti és ember-gép kapcsolat kockázatait és ez alapján készítjük el a kockázatértékelési dokumentációt.

 

A kockázatértékelést 3 évenként újra el kell készíteni

 

Mennyibe kerül?

25 000 Ft + áfától

 

A képernyős munkahelyek kockázatértékelése elkészítésének pontos árát mindig egyedileg határozzuk meg vállalkozása számára. Kérje ajánlatunkat!

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) minden szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ, továbbá

az a) pont szerinti munkavállalót foglalkoztató minden munkáltatóra.

Készítesse szakértőkkel a kockázatértékelést!

PROWORK

KERESSEN MINKET, VAGY KÉRJEN AJÁNLATOT !

AJÁNLATKÉRÉS