E-learning oktatási lehetőség online felülettel és a képzést követően kiállított felnőttképzési tanúsítvánnyal!

Rugalmas lebonyolítás, jelentkezzen az ország bármely pontjáról!

Igény esetén a választás dokumentálásában is tudunk segíteni.

E-learning oktatással a jogszabályi kötelezettségének eleget tud tenni a munkáltató.

Munkavédelmi képviselő alap- vagy továbbképzés

 

Szerezze meg nálunk a szükséges tanúsítványt a munkavédelmi képviselői pozícióhoz!

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni szükséges.

A munkavédelmi képviselőnek a megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést.

A munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.

E-learning (zárt rendszerű elektronikus távoktatás) formájában bonyolítjuk le az alapképzést és a továbbképzést, így kényelmesen, otthonából, vagy munkahelyéről tetszőleges időpontban elsajátíthatja a szükséges tudásanyagot.

Jelentkezzen az ország bármely pontjáról!

Minden jelentkező kap egy linket, amin be tud lépni az általa meghatározott napon az E-learning rendszerünkbe, ahol le tudja tölteni a tananyagot, majd ezt követően pedig egy írásbeli vizsgát kell teljesítenie.

 

A sikeres teljesítés után megkapja a felnőttképzési tanúsítványt a munkavédelmi képviselő alapképzésről, vagy a továbbképzésről. Cégünk, a ProWork Complex Kft. felnőttképző, a képzés felnőttképzésnek minősül.

Előíró jogszabály 1993. évi XCIII. Tv A munkavédelemről

70/A. § (1) A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani.

 

Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják.

 

A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést.

 

A munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.

Jelentkezzen az ország bármely pontjáról!

PROWORK

KERESSEN MINKET, VAGY KÉRJEN AJÁNLATOT !

AJÁNLATKÉRÉS