Tűzvédelmi szabályzat készítése

Szakszerű, törvényi előírások szerinti tartalom

Tűzvédelmi feladatok részletes felsorolása

Kockázati osztályba sorolás

Tűzriadó terv készítés, kiürítési útvonalak

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

MIT TARTALMAZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT?

A tűzvédelmi szabályzat a tűzmegelőzés egyik legfontosabb dokumentuma. Többek közt itt kerülnek meghatározásra a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai és kötelezettségei, valamint az adott épületre, helyiségre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok és előírások. Tűzvédelmi szabályzat készítő szolgáltatásunk ezt nyújtja az ügyfeleink számára.
Ha a cég telephelyén öt főnél többen dolgoznak, törvényi előírás szerint kötelező a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv, melyet cégünk kedvező áron és szakszerűen, a törvényi előírásoknak megfelelően elkészít vállalkozása számára. A tűzriadó terv végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni kell, és az eredményt írásban rögzíteni.

1996. évi XXXI. Tv.

19. § *  (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

a) *  fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,

b) *  mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy

c) * 

d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.

tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai, kötelezettségei

a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, finanszírozására vonatkozó szabályok

tűzriadó terv

a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása

Pontos dokumentáció, tökéletes biztonság – bízza szakembereinkre a szabályzatkészítést!

KOMPLEX TŰZVÉDELEM

MIT TARTALMAZ A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT?

a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképesség

a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat

Feleljen meg a tűzvédelmi előírásoknak, és tegye biztonságosabbá a vállalkozását.

ÁRAKRÓL

MENNYIBE KERÜL?

20 000 Ft + áfától


A tűzvédelmi szabályzat elkészítésének pontos árát mindig egyedileg határozzuk meg vállalkozása számára.

PROWORK

KERESSEN MINKET, VAGY KÉRJEN AJÁNLATOT !

AJÁNLATKÉRÉS